Pravila poslovanja

Za objavo prispevka oz. članka na portalu wef2012.si morate spoštovati vse naše splošne pogoje. V prvi vrsti se morate zavedati, da na portalu objavljamo prispevke le v primeru, da se skladajo z navodili za objavo, ki pa vključujejo naslednje:

  • Prispevki morajo biti napisani v slovenskem jeziku, pravilna uporaba ločil je tudi obvezna
  • V primeru, da ste kakšen del prispevka prevedli ali kopirali, morate navesti vir, hkrati pa priložiti tudi izjavo avtorja, ki dovoli objavo
  • Prispevek mora imeti tako naslov, ki mora biti napisan z malimi pisanimi črkami, prav tako pa mora biti v prispevku tudi slika, ki jo je treba smiselno poimenovati
  • Pri objavi uporabite kategorijo, v katero sodi vaš prispevek
  • V članku ne uporabljajte telefonskih številk ali mailov ali drugih kontaktov brez posebnega dogovora.

Kot rečeno, pa mora prispevek ustrezati tudi našim splošnim pogojem, ki pa od avtorja zahtevajo:

  • Avtor se z oddajo prispevka strinja, da ga najprej pregleda urednik in v kolikor ustreza vsem navodilom in pogojem, se prispevek objavi, v nasprotnem primeru pa ne. V kolikor se članek ne objavi, ga piscu ne vrnemo
  • Avtor se z oddajo članka odreče svojim avtorskim pravicam, saj prispevek z oddajo postane naša last. Obdrži pa avtor avtorske zasluge in avtor se lahko na koncu prispevka podpiše z imenom in priimkom ali z vzdevkom
  • Portal zavrne vse prispevke, ki niso napisani v skladu z navodili in v kolikor je vsebina žaljiva. Tudi če se naknadno izkaže, da je bila vsebina žaljiva, lahko prispevek kadarkoli zavrnemo.