Tag Archives: celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba Coca cola

Kako se reče (CGP) celostna grafična podoba v angleščini?

 

Celostna grafična podoba se po angleško lahko prevaja na več različnih načinov oz. z več različnimi frazami, in sicer corporate identity (poslovna identiteta), corporate visual identity (celostna grafična podoba), corporate visual image (vizualna podoba podjetja), corporate graphic image (grafična podoba podjetja) in tudi še drugi izrazi oz. fraze se lahko uporabijo, ampak jih uporabljajo le redki. Najbolj pogost prevod za »celostna grafična podoba« (CGP) v angleščini pa je corporate identity (CI).

Zelo pomemben dejavnik za prepoznavnost in grajenje blagovne znamke je zagotovo celostna grafična podoba podjetja. Celostna grafična podoba je celostna predstavitev podjetja, njegove dejavnosti z vsemi elementi, s katerimi se podjetje predstavlja v poslovnem svetu, in sicer s pomočjo vzajemnega delovanja vizualnih sporočil. Vsi elementi morajo zato biti med seboj oblikovno in stilsko urejeni, da tako podjetje lažje nastopa na področju marketinga. Eden od ključnih in najpomembnejših elementov pri samem oblikovanju CGP je logotip podjetja, ki mora biti smiselno in pametno izbran. Da pa bo celostna grafična podoba zares dosegla svoj namen in da bo preko nje dosežen glavni cilj podjetja, pa je najpomembnejša spletna stran podjetja, saj preko nje podjetje komunicira s trgom in javnostjo. Zelo priporočljivo je, da so vsi elementi na spletni strani zasnovani, oblikovani in stilsko urejeni tako, da s pomočjo spletne strani podjetje sporoči kaj nudi ter obiskovalcu nudi tak vizualni vtis, ki ga bo takoj povezal s podjetjem. Vsi ostali pomembnejši elementi, kot so vizitke, računi, žig, pisemske ovojnice, letaki, plakati, brošure …, da bo celostna grafična podoba kar najboljša, morajo biti usklajeni s spletno stranjo ter osnovno zamišljeno zgodbo in podobo samega podjetja.