poslovno svetovanje2

Tu smo – vaša rešitev za razumevanje financ

 

Se tudi vam včasih zdi, da je pravni, finančni in računovodski jezik običajnemu posamezniku popolnoma nerazumljiv? Da ne omenjamo davkov in ekonomije. Če se v podjetju ukvarjate s področjem, ki ni tesno povezano z računovodstvom, se vam včasih, ko vas pokličejo sodelavke iz obračuna ali kontrolinga, zazdi, da potrebujete prevod? Ne skrbite, saj nismo vsi za vse. A davkom se pač ni moč izogniti, zdrave finance pa so ravno tako steber – tako zdravega podjetja kot osebnega življenja. Kot je razvidno že iz informacij na spletnem mestu https://www.moje-racunovodstvo.si/davcno-svetovanje/, se je za razumevanje področja financ in davkov res najbolje obrniti na strokovnjake. V primeru, da potrebujete pomoč ali pa si želite o omenjenih področjih izvedeti več, obstajajo namreč računovodska podjetja za poslovno svetovanje, kontroling in davčno svetovanje.

poslovno svetovanje

Kaj je pravzaprav računovodstvo in s čim se računovodje ukvarjajo?

Ta dejavnost na svetu pravzaprav nima enotne definicije, najpogosteje pa ga opredelimo kot beleženje finančnih in nefinančnih dogodkov, njihovo spremljanje in obdelava ter poročanje pristojnim finančnim agencijam in ostalim organom. Pogosto ga enačimo z računovodskim servisom oziroma storitvami, ki jih ta celovito opravlja za svoje stranke, podjetja, samostojne podjetnike in druge gospodarske družbe. Storitev je nujno potrebna v vsakem podjetju, saj s pomočjo podatkov, ki jih pridobijo računovodje in knjigovodje, lahko vodstvo sprejema odločitve, ob tem pa mora o določenih informacijah seznanjati tudi zunanje inštitucije in organe.

Nekatera podjetja imajo računovodstva ali del računovodstva organizirana znotraj podjetja, pogosto pa se obrnejo na računovodski servis, ki poskrbi za strokovno in najbolj učinkovito opravljeno delo. Storitve računovodskega servisa običajno obsegajo vse tiste naloge in zadolžitve, ki podjetju omogočajo optimalno opravljanje obvez s tega področja. Storitve, ki jih za podjetja opravljajo računovodski servisi, so navadno obračuni plač in postopki, povezani z izplačilom plač, pravilen obračun DDV-ja ter razne kadrovske storitve (urejanje delovnih razmerij, sklepanje in prekinitev pogodb o zaposlitvi, pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce, kadrovska optimizacija in reorganizacija). Računovodski servisi so pogosto na voljo tudi za poslovno svetovanje, davčno svetovanje, kontroling in druge storitve.

davčno svetovanje

Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje je pomoč strokovnjakov pri strategiji podjetja, organizaciji in optimizaciji procesov. Katere naloge računovodskega podjetja spadajo pod poslovno svetovanje?

  • Pomoč pri izdelavi dolgoročnega načrta podjetja.
  • Pomoč pri postopkih ustanovitve podjetja ali registracije samostojnega podjetnika.
  • Pomoč pri vzpostavitvi in nadzorovanju finančnih tokov in procesov v podjetju.
  • Pomoč pri pripravi dokumentacije in vloge za odobritev kreditov.
  • Drugo poslovno svetovanje z namenom optimizacije procesov in rasti podjetja.

poslovno svetovanje3

Davčno svetovanje

Če je namen prej omenjene storitve dobra kondicija in uspešna rast podjetja, pa je optimalno upravljanje z davki nekaj, za kar je podjetje skladno z zakoni obvezano poskrbeti. Zato je davčno svetovanje strokovnjakov s tega področja izjemnega pomena že pred ustanovitvijo podjetja oziroma registracijo samostojnega podjetnika. Davčno svetovanje sloni na dobrem poznavanju zakonodaje in prakse. Ključna naloga računovodskega servisa, ki spada pod davčno svetovanje, je poskrbeti, da podjetje plača tiste finančne obveznosti, ki so nujno potrebne, ob predpostavki, da je v tem primeru ravnanje podjetja še vedno skladno z zakoni. Cilj tovrstne storitve je oblikovanje kakovostne in vzdržne strategije za ugotavljanje posledic na pomembne odločitve ter v povezavi s tem izbrati najbolj optimalne in najugodnejše.

Kdaj je priporočljivo, da se podjetje odloči za davčno svetovanje?

 • Ko želi urediti področje skladno z zakonodajo.
 • Ko želi odpraviti napačno prakso iz preteklosti.
 • Ko želi zmanjšati obveznosti na najmanjšo možno in dovoljeno stopnjo.
 • Ko želi zmanjšati tveganje.
 • Ko želi načrtovati uspešno strategijo podjetja in sprejemati optimalne odločitve.

Katera področja pokriva davčno svetovanje?

 • Obračun DDV-ja, trošarin, davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine ter drugih obveznosti pravnih in fizičnih oseb.
 • Uveljavljanje olajšav za pravne in fizične osebe.
 • Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.
 • Analize stanja podjetja, optimiziranje obveznosti, projekcije obračunov in načrtovanje.
 • Ostale aktivnosti in svetovanja.

poslovno svetovanje1

Kako izbrati pravega partnerja za poslovno svetovanje?

Na odlično storitev računovodskega servisa in zadovoljstvo naročnika vpliva več dejavnikov, o katerih morate razmisliti, če se odločate za partnerja na tem področju.

 • Pomembno je poznavanje zakonodaje, spremljanje novosti in sprememb v zakonodaji.
 • Kakovost storitve je povezana s kompetencami računovodskega servisa, ki jih ta pridobi skozi dolgoletne izkušnje in nenehno strokovno izobraževanje svojih zaposlenih.
 • Zadovoljstvo naročnika je običajno povezano z visoko stopnjo fleksibilnosti in odzivnosti ponudnika.
 • Pri delu z naročniki so ključnega pomena individualen pristop, natančna obravnava in jasna komunikacija.

davčno svetovanje1

Kakšni pa so stroški tovrstnega sodelovanja?

Točen znesek, ki ga mora podjetje ali samostojni podjetnik odšteti za storitve računovodskega servisa, je težko oceniti brez predhodnega posveta, kjer naročnik predstavi podjetje, dejavnost, procese. Na podlagi dodatnih informacij načeloma računovodski servis oceni, kakšen bi bil predviden obseg dela ter na podlagi tega pripravi točno cenovno ponudbo. Na obseg dela namreč vpliva več dejavnikov, med drugim velikost podjetja in število zaposlenih ter obseg prejetih in izdanih računov. Običajno se sodelujoči stranki dogovorita za mesečni pavšal, ki je, kot rečeno, odvisen od števila zaposlenih in že prej omenjenih dejavnikov ter od tega, katere storitve konkretno so v sodelovanju opredeljene.