Tag Archives: zavarovanje

Wiz Zdravje Banner

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje niža stroške zdravljenja

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zavarovancem koristi, saj so z njim stroški zdravljenja nižji.

Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je kakovostno varovanje zdravja. Sodoben človek je aktiven, zato je pogosteje izpostavljen nevarnim vplivom na zdravje ter hkrati potrebuje hitro in učinkovito zdravljenje v primeru nastalih zdravstvenih težav. Nastale zdravstvene težave odpravlja urejen zdravstveni sistem, ki deluje na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Urejen je po Bismarckovem modelu zdravstvenega zavarovanja, ki je bil prvič uveljavljen ob koncu devetnajstega stoletja. Ozemlje Slovenije je bilo takrat med prvimi vključeno v model javnega zdravstva, ki temelji na načelih obveznega javnega zavarovanja. Eno osnovnih načel tega sistema je plačevanje prispevkov vseh državljanov z dohodki ustanovi, ki je nosilka zdravstvenega zavarovanja. Osebe brez dohodkov pa so po principu solidarnosti upravičeni do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Osnovno zdravstveno zavarovanje imenujemo obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovancem prinaša osnovne pravice. Dodatno pa se lahko zavarovanci odločijo za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki se deli na dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter dodatno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Zavarovancem dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča kritje stroškov, ki jih osnovno ali obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Višina kritja je od primera do primera različna, izražena je lahko v odstotkih ali ceni doplačila. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa zavarovancem prinaša večji obseg pravic ali višjih standard storitev, kot jih prinaša obvezno zdravstveno zavarovanje. Praktično to lahko pomeni krajša čakalna doba, ki se lahko bistveno skrajša. Zavarovanec, ki ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje tako pride do zdravstvene storitve prej ter ima z njo manj stroškov. Obratno mora zavarovanec, ki ima sklenjeno zgolj osnovno oziroma osnovno zdravstveno zavarovanje, nima pa sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter dodatno zdravstveno zavarovanje, čakati na zdravstveno storitev bistveno več časa ter zanjo tudi doplačati razliko.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je eno od treh zavarovanj, ki skupaj zagotavljajo zavarovancu popolno zdravstveno varstvo.

zavarovanje za hrvasko

Če ste veliko časa na Hrvaškem na morju, morate imeti urejeno zavarovanje

 

Ljudje danes živimo povsem drugačno življenje kot so ga naši predhodniki še pred na primer 100 leti nazaj. Danes v službi damo svoj maksimum, zato potrebujemo tudi popoln dopust vsaj enkrat na leto. Veliko ljudi pa si privošči kar prikolice ali pa apartmaje na Hrvaški obali, ki je lepa in hkrati zelo blizu in več kot samo primerna za vikend oddihe in tudi mesečne ali nekaj tedenske oddihe. Vendar pa nikakor ne pozabite, da nesreča nikoli ne počiva, zato si vsekakor uredite družinsko zavarovanje za Hrvaško.

Pa tu ni dovolj le modra kartica zdravstvenega zavarovanja, saj je veliko storitev, ki s to kartico niso pokrite. Pravo in najboljše zavarovanje za Hrvaško boste tako dobili le v primeru, da se odločite za Coris zavarovanje za Hrvaško, saj boste imeli pokrite vse zdravstvene storitve in to do bistveno višje vrednosti tudi, kot jo ponuja modra kartica. Če pa imate družino, pa je Coris poskrbel kar za družinsko zavarovanje za Hrvaško.

Takšno zavarovanj za Hrvaško sicer ni brezplačno, kot jo ponuja modra kartica zdravstvenega zavarovanja, ki jo dobimo z enostavno vlogo na ZZZS, vendar pa, ali je vaše zdravje res nič vredno? 100% sem, da ne mislite tako, še posebej če pogledamo, kako poceni je takšno zavarovanje za Hrvaško pri omenjenem podjetju. Za celo družino ga namreč dobite za le 43,40 € za celo leto, kar pa je vrednost enkratne poti do morja in nazaj, se strinjate z menoj, kajne, če pozabimo na nekaj malega razlike v ceni?