Požarna varnost tudi poveča učinkovitost dela

 

požarna varnost

 

Besedna zveza požarna varnost vključuje več dejavnosti ali izdelkov, ki skrbijo za to, da se prepreči nenadzorovano širjenje ognja ali požar ali pa se požar omeji in pogasi, če že pride do njega. Kakršni koli objekt, v katerem se nahaja več ljudi, mora imeti načrt za požarno varnost. Objekti, v katerem se nahajajo poslovni prostori, podjetja, niso nobena izjema. Z zakonom je predpisana požarna varnost v podjetju. Podjetje predstavlja enoto, ki zaposluje ljudi, zaposlene, za varnost katerih mora poskrbeti. Za varnost svojih zaposlenih podjetje poskrbi tudi tako, da zagotovi obliko varnosti, imenovano požarna varnost. Zaposleni bodo veliko učinkoviteje delali, če se bodo v poslovnih prostorih počutili varno.

Požarna varnost je nadzorovana z inšpekcijo

Medtem ko je požarna varnost v podjetju predpisana s slovenskim zakonom, pa to, da podjetja zakon upoštevajo, zagotovi še inšpektorat za delo. Vsako podjetje mora po zakonu poslati svoje zaposlene na izobraževanje o varnosti pri delu, v katero je vključena tudi požarna varnost. Inšpekcijski nadzor podjetja je namenjen nadzoru ravnanja podjetja in skrb, da podjetje deluje v skladu z vsemi pomembnimi predpisi zakona. Dober požarni red, ki je v skladi s Pravilnikom o požarnem redu, dober požarni načrt, dober načrt evakuacijske poti so odločilnega pomena, da je požarna varnost res kakovostna in skoraj popolnoma zagotovljena.

Požarna varnost z načrtom evakuacije

Vsa podjetja, ki imajo načrt za evakuacijo, morajo za svoje zaposlene uvesti še izvajanje vaje evakuacije. Zaposlene je torej treba poučiti o varnosti pri delu, kamor spada požarna varnost, pa tudi naučiti, kako se ravna in vede ob evakuaciji. Slednjo je treba vaditi, saj ljudi ob nevarnosti zna zagrabiti panika, kar pomeni, da bi ravnali nespametno in povzročili še kakšno nesrečo ob evakuaciji. Bolj so zaposleni pripravljeni, večkrat izvedejo vajo evakuacije, bolje bo evakuacija izvedena, če bo to kdaj potrebno. Načrt evakuacije mora biti obešen nekje v podjetju, gre pa za nekak načrt podjetja, grafični prikaz prostorov in prikaz poti, ki je najboljša za evakuacijo.